21ste-eeuwse vaardigheden worden aangescherpt tijdens ESF opleidingsproject

Opleiding en ontwikkeling op de werkvloer zijn van groot belang, en dit voor nieuwe zowel als voor gevestigde werknemers. St-Luc Labels & Packaging investeert dan ook graag in een duurzaam loopbaanbeleid en intensief opleidingsprogramma, financieel gesteund door het Europees Sociaal Fonds.

21ste-eeuwse vaardigheden worden aangescherpt tijdens ESF opleidingsproject

 


Binnen St-Luc Labels & Packaging loopt vanaf juni 2020 een project dat investeert in een resem opleidingen in het kader van een duurzaam opleidings- en ontwikkelingsbeleid. Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds werken we rond verschillende actiepunten die te maken hebben met 21ste-eeuwse vaardigheden, nl. digitale vaardigheden enerzijds, en veelal sociale vaardigheden (zoals communicatie, samenwerking, zelfregulering…) anderzijds. Dit project is gericht op kort- en middengeschoolde medewerkers, alsook op oudere medewerkers (50+). 

De opleidingen binnen dit project focussen onder andere op volgende onderwerpen:

  • Digitale vaardigheden: ze zijn broodnodig in deze snel veranderende tijden. We zullen de vaardigheden van onze medewerkers verder aanscherpen d.m.v. opleidingen omtrent MS Office, ons ERP programma en andere digitale tools;
  • Sociale vaardigheden: St-Luc Labels & Packaging blijft groeien en goede communicatie wordt daarom steeds belangrijker. We zullen dan ook investeren in opleidingen rond teamwork, leiderschapsvaardigheden, communicatieve vaardigheden en klantvriendelijkheid. Bovendien beseffen we dat psychosociaal welzijn een belangrijk aspect is van de gezondheid en tevredenheid van onze medewerkers. We willen onze medewerkers dan ook competenties en strategieën aanleren om beter met bepaalde omstandigheden om te kunnen gaan.

De ondersteuning van ESF biedt ons de gelegenheid de opleidingen binnen dit project te organiseren en goed te begeleiden. St-Luc bouwt hiermee verder aan een uitgebreid opleidingsbeleid, waarmee het elke medewerker de kans wil bieden om middels interne of externe opleidingen zijn/haar vaardigheden aan te scherpen, te groeien en uiteindelijk te floreren binnen onze organisatie.